Informace pro občany Ukrajiny - Допомога громадянам України

Informace pro občany Ukrajiny - Допомога громадянам України

Publikováno: 30. 1. 2023

Prodloužení dočasné ochrany - на українській мові

Každý držitel dočasné ochrany (dále jen „DO“), který bude chtít i nadále být držitelem DO a požívat tak všech práv a povinností z DO vyplývajících, se musí registrovat na speciální on-line platformě a následně obdrží potvrzení o registraci, kterým se do doby vylepení nového vízového štítku bude moci prokazovat.

Online registrace k prodloužení dočasné ochrany přes web Ministerstva vnitra bude otevřena do 31. 3. 2023. Registrací se dočasná ochrana prodlouží do 30. 9. 2023. Při registraci se bude rezervovat i termín návštěvy odboru azylové a migrační politiky (OAMP) za účelem vyznačení nového vízového štítku do tohoto data. Nebude-li provedena online registrace do 31. 3. 2023, dočasná ochrana zanikne. Bude ale možné o ni znovu požádat.

Oficiální link pro prodloužení dočasné ochrany: https://prod.frs.gov.cz/docasna-ochrana/

Informační materiály k prodloužení DO:
- Obecné informace k prodloužení DO: leták česky, на українській мові
- Informace pro zástupce nezletilé osoby: leták česky, на українській мові
- Informace k prodloužení DO na webu Ministerstva vnitra: česky, на українській мові
- Stránka infoservisu k prodloužení DO: česky, на українській мові

 

1/ V souvislosti s aktuální situací na území Ukrajiny Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Ministerstvo vnitra ČR na svých stránkách uveřejnilo informace jak pro nově příchozí občany Ukrajiny, tak ty, kteří již žijí na území České republiky a již mají určitý typ pobytového oprávnění.

Podrobnější informace naleznete na následujících odkazech:

2/ Informace pro zaměstnavatele a cizince, v návaznosti na přijaté zákony související s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, které vstoupily v platnost dne 21. března 2022. 

3/ Informační leták o rizicích zaměstnání v České republice 

4/ Základní informace pro cizince o pracovněprávních předpisech v České republice naleznete ZDE   Основна інформація для іноземців про норми трудовe законодавствe в Чеській Республіці ТУТ

5/  ZDE naleznete informace o tom, v jakém jazyce má být uzavřena pracovní smlouva s držitelem dočasné ochrany

6/ Souhrnnou informaci Ministerstva práce a sociálních věcí k zajištění ochrany nezletilým dětem bez doprovodu přicházejícím z Ukrajiny naleznete ZDE

Menu