Poskytování poradenství

Poskytování poradenství v Plzeňském kraji

V souladu s ust. § 5 odst. 1 písm. j) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje inspektorát zaměstnavatelům a zaměstnancům bezúplatně základní informace a poradenství týkající se ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek.

 

Osobní poradenství je v současné době možné využít v níže uvedených běžných úředních hodinách za respektování zvýšených hygienických opatření (respirátor, použití připravené dezinfekce). Na základě předcházející domluvy s klientem lze v odůvodněných případech umožnit jeho návštěvu na pracovišti i mimo daný interval.

Současně zůstává v provozu bezplatná linka 800 60 60 70, na které vaše dotazy zodpovíme telefonicky (pondělí, středa 8:00-17:00, úterý, čtvrtek a pátek 8:00-14:00), a rovněž e-mail.

Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj

Schwarzova 2617/27

301 00 Plzeň-Jižní Předměstí
 

Osobní poradenství:

pondělí, středa: 8:00–17:00

 

Telefonické poradenství:

telefon: +420 950 179 611

bezplatná linka: 800 606 070

 

pondělí, středa: 8:00–17:00

úterý, čtvrtek, pátek: 8:00–14:00

 

Využít rovněž můžete formy e-mailového dotazu: plzen@suip.cz

Na základě předchozí domluvy s klientem lze v odůvodněných případech umožnit jeho návštěvu na pracovišti i mimo daný interval.

Další poradenská a konzultační místa:

 

Tachov

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

T.G. Masaryka 1326, Tachov

každá sudá středa: 8:00–17:00

 

Domažlice

Úřad práce ČR – kontaktní pracoviště Domažlice

Msgre. B. Staška 265, Hořejší Předměstí, Domažlice

každá lichá středa: 8:00–17:00

 

Klatovy

Okresní správa sociálního zabezpečení

Kollárova 528, Klatovy

středa: 8:00–17:00

Poskytování poradenství v Karlovarském kraji

 

V souladu s ust. § 5 odst. 1 písm. j) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje inspektorát zaměstnavatelům a zaměstnancům bezúplatně základní informace a poradenství týkající se ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek.

 

Osobní poradenství je v současné době možné využít v níže uvedených běžných úředních hodinách za respektování zvýšených hygienických opatření (respirátor, použití připravené dezinfekce). Na základě předcházející domluvy s klientem lze v odůvodněných případech umožnit jeho návštěvu na pracovišti i mimo daný interval.

Současně zůstává v provozu bezplatná linka 800 60 60 70, na které vaše dotazy zodpovíme telefonicky (pondělí, středa 8:00-17:00, úterý, čtvrtek a pátek 8:00-14:00), a rovněž e-mail.

Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj – regionální kancelář v Karlových Varech

Západní 1050/15

360 01 Karlovy Vary
 

Osobní poradenství:

pondělí, středa: 8:00–17:00

 

Telefonické poradenství:

telefon: +420 778 745 147

bezplatná linka: 800 606 070

 

pondělí, středa: 8:00–17:00

úterý, čtvrtek, pátek: 8:00–14:00

 

Využít rovněž můžete formy e-mailového dotazu: plzen@suip.cz

Na základě předchozí domluvy s klientem lze v odůvodněných případech umožnit jeho návštěvu na pracovišti i mimo daný interval.

Další poradenská a konzultační místa:

 

Cheb

Úřad práce ČR – kontaktní pracoviště Cheb

Svobody 207/52, Cheb

středa: 8:00–17:00

 

Sokolov

Úřad práce ČR – kontaktní pracoviště Sokolov

Jednoty 654, Sokolov

středa: 8:00–17:00

 

Menu