Údaje o OIP

Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj

Adresa: Schwarzova 2617/27, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň (mapa
IČO: 750 46 962
Telefon: +420 950 179 611
Fax: +420 950 179 610
E-mail: plzen@suip.cz
E-podatelna: epodatelna.plzen@suip.cz
Datová schránka: uiqeezx

Regionální kancelář v Karlových Varech

Adresa:          Svahová 1170/24, 360 01 Karlovy Vary (mapa)
Telefon: +420 950 179 636, +420 778 745 147
E-mail: kvary@suip.cz

Tento oblastní inspektorát práce se sídlem v Plzni působí na základě zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, jako kontrolní orgán na úseku ochrany pracovních vztahů, pracovních podmínek včetně bezpečnosti práce a služeb péče o dítě v dětské skupině, který mimo jeho působnosti upravuje i jeho příslušnost, práva a povinnosti při kontrole včetně sankcí za porušení stanovených povinností ze strany kontrolovaných osob, tj. nejčastěji zaměstnavatelů, osob samostatně výdělečných činných apod.

 

Dále jeho kontrolní činnost vyplývá ze zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to se zaměřením se na dodržování pracovněprávních předpisů u zaměstnavatelů, právnických a fyzických osob, které vykonávají činnosti podle tohoto zákona, zejména při zprostředkování zaměstnání a rekvalifikaci a na fyzické osoby, kterým jsou poskytovány služby podle tohoto zákona.

 

V čele oblastního inspektorátu práce je vedoucí inspektor. Nadřízeným služebním úřadem oblastního inspektorátu práce je Státní úřad inspekce práce.

Úřední hodiny

Pondělí: 8:00 - 17:00
Úterý: 8:00 - 14:00
Středa: 8:00 - 17:00
Čtvrtek: 8:00 - 14:00
Pátek: 8:00 - 14:00

Jedná se o výkon agendy oblastního inspektorátu práce ve vztahu k občanům, nikoliv o poradenské dny.

Stanovené poradenské dny nejsou hodinami pro styk veřejností nijak dotčeny.

Menu