Informace o pracovní úrazovosti

Pracovní úrazovost v České republice

Státní úřad inspekce práce zpracovává zprávy o pracovní úrazovosti v České republice (dále také jen „ČR“) a také vede databázy statistických údajů o pracovních úrazech ve formátu ESAW (European Statistics on Accidents at Work), který slouží jako zdroj informací pro statistický úřad EUROSTAT.

Zjistit více

16. 1. 2024

Smrtelná pracovní úrazovost v České republice a její dopady na společnost

Pracovní úrazovost lze obecně vnímat jako negativní jev, který může vzniknout při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi. Z tohoto pohledu tak na různých pracovištích po celé České republice (dále jen „ČR“), na kterých zaměstnanci, případně osoby samostatně výdělečně činné, plní své pracovní úkoly pro zaměstnavatele. Svým působením tak vytváří hodnoty pro národní ekonomiku. Ovšem často jako osoby, jejichž jména a příjmení nikdo nezná či dříve neslyšel. Právě až s výskytem smrtelného pracovního úrazu (dále jen „PÚ“) na pracovišti se tito zaměstnanci dostávají do širšího povědomí ve svém okolí. Zaměstnavatelé tak přichází o své dlouholeté, často profesně zkušené, zaměstnance, kolegové o členy svého týmu, rodiny o své rodinné příslušníky a přátelé o své blízké. Mnohdy tak končí příběhy osob, které měly dle sdělení svého okolí: „celý život před sebou, těšily se z nových radostí, z přírůstků do svých rodin, či chtěly ještě něčeho ve svém životě dosáhnout“. Každý tak může sám posoudit a hledat odpověď na otázku: „Muselo se tohle opravdu stát?“

Zjistit více

26. 8. 2021

Menu