Smlouvy

Smlouvy a objednávky

Veřejné zakázky zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“):
https://nen.nipez.cz/profil/suip_cz

Veřejné zakázky realizované prostřednictvím e-tržiště jsou zveřejněny na adrese:
https://nen.nipez.cz/profil/suip_cz

Smlouvy a objednávky nad 50 000 Kč bez DPH

Smlouvy a objednávky nad 50 000 Kč bez DPH Státní úřad inspekce práce povinně zveřejňuje od 1.7.2016 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů na níže uvedené adrese :

https://smlouvy.gov.cz/vyhledavani?q=75046962
Menu