Informace z pracovněprávních vztahů

Změna cestovních náhrad od 1. 7. 2023

Od července dochází k další novelizaci vyhlášky č. 467/2022 Sb., která určuje sazby cestovních náhrad pro rok 2023. Dojde ke snížení průměrné ceny motorové nafty, kdy se dosavadní cena nafty ve výši 44,10 Kč sníží na částku 34,40 Kč, tj. o 9,70 Kč. Změnu přináší vyhláška č. 191/2023 Sb., a to s účinností od 1. 7. 2023. Ceny ostatních pohonných hmot se zatím nemění. Letos se již mimořádně zvyšovala průměrná cena PHM u elektřiny z 6 Kč/kWh na 8,20 Kč/kWh od 1. 4. 2023.

Zjistit více

30. 6. 2023

Zvýšení ceny elektřiny pro účely výpočtu náhrady za spotřebované pohonné hmoty

Od 1. 4. 2023 dochází vyhláškou č. 85/2023 Sb. ke zvýšení ceny elektřiny pro účely výpočtu náhrady za spotřebované pohonné hmoty z částky 6,00 Kč/kWh na částku 8,20 Kč/kWh. 

Zjistit více

31. 3. 2023

Výše zaručené mzdy v roce 2023 se změní, ale jen někomu (zdroj MPSV)

Minimální mzda má přímý vliv na výši mezd zaručených, které zaručují minimální úroveň mzdy pracovníkům v nepodnikatelské sféře a v organizacích podnikatelské sféry, ve kterých nejsou sjednány mzdové podmínky v kolektivní smlouvě.

Zjistit více

2. 1. 2023

Informace o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2023

VYHLÁŠKA č. 467 ze dne 19. prosince 2022

Zjistit více

30. 12. 2022

Změna základní sazby zahraničního stravného pro rok 2023

Od 1. 1. 2023 jsou změněny základní sazby zahraničního stravného  pro rok 2023 vyhláškou č. 401/2022 Sb. uveřejněné ZDE.

Zjistit více

30. 12. 2022

Nařízení vlády č. 441 měnící od 1.1. 2023 nařízení vlády č. 222/2010, o katalogu prací ve službách a správě

Nařízením vlády (dále jen NV) č. 441 došlo od 01.01.2023 ke změně NV č. 222/2010, o katalogu prací ve službách a správě.

Zjistit více

30. 12. 2022

Menu