Novinky

Naši inspektoři řídili komisi hodnotící...

Výbor vrchních inspektorů práce v EU (SLIC) pravidelně posuzuje fungování jednotlivých národních inspektorátů práce, a to „peer-to-peer“ hodnocením (tedy volně přeloženo jako...

Zjistit více

13. 6. 2024

Inspekce práce zemí Visegrádu v Opavě řešily...

Opava – Státní úřad inspekce práce hostil v Opavě ve dnech 14.–15. května 2024 jednání expertů inspekcí práce ze zemí V4 (tedy ze Slovenska, Polska, Maďarska a České...

Zjistit více

22. 5. 2024

Zúčastnili jsme se zasedání celoevropského...

Ve dnech 7. a 8. května 2024 se uskutečnilo v Bruselu už 85. zasedání Výboru vrchních inspektorů práce (Senior Labour Inspectors Committee – SLIC). SLIC sdružuje všechny...

Zjistit více

10. 5. 2024

Kazuistika č. 3: Použití nefunkčních osobních...

V tomto pravidelném seriálu vám chceme ukazovat na příkladech z naší kontrolní praxe, upravených za účelem větší názornosti a samozřejmě dostatečně anonymizovaných, jak došlo k...

Zjistit více

3. 5. 2024

Vystoupení na odborné konferenci Bezpečnost a...

Důležitou součástí činnosti Státního úřadu inspekce práce je, vedle kontrolní činnosti a poradenství, také osvěta a prevence. Především v oblasti bezpečnosti a ochrany zd