Novinky

Inspekce práce letos provedla téměř 7 tisíc...

Opava – Oblastní inspektoráty práce dokončily za první čtyři měsíce letošního roku už 6 982 kontrol, při kterých zjistily celkem 10 804 porušení zákona a uložily 1 232 pokut v...

Zjistit více

18. 5. 2023

Roční souhrnná zpráva o výsledcích kontrolních...

Státní úřad inspekce práce zveřejnil Roční souhrnnou zprávu o výsledcích kontrolních akcí provedených inspekcí práce za rok 2022. 

Zjistit více

9. 5. 2023

Státní úřad inspekce práce byl vybrán mezi...

V rámci projektu „Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy“, jehož cílem je napomoci profesionalizaci a zvyšování kvality fungování služebních úřadů,...

Zjistit více

3. 5. 2023

Vystoupení na konferenci Bezpečnost a ochrana...

Nedílnou součástí činnosti Státního úřadu inspekce práce je, kromě kontrolní činnosti a poradenství, také osvěta a prevence. Obzvláště v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví...

Zjistit více

28. 4. 2023

Od 1. 4. 2023 platí nová povinnost...

Dne 22. 3. 2023 připojil prezident ČR svůj podpis k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v...

Zjistit více

31. 3. 2023

Plenární schůze Platformy pro posílení...

Státní úřad inspekce práce má své zástupce v pracovní skupině Evropského orgánu pro pracovní záležitosti (ELA) na téma inspekce a v tzv. Platformě pro posílení spolupráce při...

Zjistit více

31. 3. 2023

Inspektorské zkoušky úspěšně složilo 5 nových...

Ve dnech 21. a 22. března 2023 proběhly v prostorách Státního úřadu inspekce práce v Opavě inspektorské zkoušky, které úspěšně složilo celkem 5 nových inspektorů ze tří...

Zjistit více

28. 3. 2023

Zaměstnavatelé v oblasti pracovněprávních...

Opava – Státní úřad inspekce práce se při svých kontrolách zaměřuje mimo jiné také na pracovněprávní vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. Za celý rok 2022 provedly orgány...

Zjistit více

17. 3. 2023

V loňském roce bylo provedeno více než 6,5...

Opava – V uplynulém roce 2022 bylo při kontrolách Státního úřadu inspekce práce odhaleno přes 2,5 tisíce nelegálně pracujících osob a za umožnění výkonu nelegální práce vyměřeny...

Zjistit více

23. 2. 2023

Inspekce práce kontroluje pracovní podmínky...

Opava – Státní úřad inspekce práce už téměř 10 měsíců dohlíží nad rámec plánovaných kontrol na dodržování pracovních podmínek ukrajinských uprchlíků, kteří po příchodu na...

Zjistit více

10. 2. 2023

Informace pro občany Ukrajiny - Допомога...

1/ V souvislosti s aktuální situací na území Ukrajiny Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Ministerstvo vnitra ČR na svých stránkách uveřejnilo informace jak pro nově...

Zjistit více

30. 1. 2023

Úspěšně složené inspektorské zkoušky

Ve dnech 13. a 14. prosince 2022 proběhly v prostorách Státního úřadu inspekce práce v Opavě inspektorské zkoušky. Úspěšně jimi prošlo celkem 9 nových inspektorů inspekce...

Zjistit více

9. 1. 2023

Státní úřad inspekce práce letos v rámci...

Opava – Nedílnou součástí agendy Státního úřadu inspekce práce, kromě kontrolní činnosti, je rovněž poskytování bezplatného pracovněprávního poradenství veřejnosti. S...

Zjistit více

30. 12. 2022

Vyšlo nové číslo Zpravodaje SÚIP (4/2022)

V nejnovějším čísle Zpravodaje Státního úřadu inspekce práce se dočtete o tom, jak je to s diskriminací a nerovným zacházením ve vnitřních předpisech zaměstnavatelů,...

Zjistit více

19. 12. 2022

Pracovní úrazy hrozí zaměstnancům nejčastěji v...

Opava – Státní úřad inspekce práce každoročně eviduje v informačním systému přes 40 tisíc pracovních úrazů. V posledních dvou letech bylo toto číslo kvůli pandemii covid-19 o...

Zjistit více

23. 11. 2022

Prestižní osvědčení „Bezpečný podnik" převzalo...

Praha – Bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců při řízení podniku povýšená na úroveň ekonomických ukazatelů, to je ve zkratce hlavní důvod pro získání prestižního osvědčení...

Zjistit více

26. 10. 2022

Inspekce práce svůj tematický den SLIC zaměřila...

Opava – Pravidelné pololetní zasedání Výboru vrchních inspektorů práce (SLIC) proběhlo v rámci českého předsednictví ve dnech 12. a 13. října v Praze, a to online formou....

Zjistit více

14. 10. 2022

SÚIP uspořádal jednání Výboru vrchních...

V Praze ve dnech 12. a 13. října proběhlo pravidelné pololetní zasedání Výboru vrchních inspektorů práce (SLIC) v rámci českého předsednictví, a to online formou....

Zjistit více

13. 10. 2022

Právě vychází nový Zpravodaj č.3/2022

V letošním třetím čísle Zpravodaje Státního úřadu inspekce práce se dočtete mimo jiné o bezpečnosti práce v dopravě (konkrétně o zdravotní způsobilosti řidičů), dozvíte se...

Zjistit více

27. 9. 2022

MPSV se zaměřuje na nelegální práci. Pokuty...

Praha – Odhalování nelegálního zaměstnávání je dlouhodobě jednou z priorit MPSV. V souvislosti s válkou na Ukrajině a příchodem množství uprchlíků do České republiky jde o...

Zjistit více

20. 9. 2022

Menu