Zpravodaj č. 3/2017

Zpravodaj č. 3/2017

Publikováno: 5. 10. 2017

Vyšlo číslo Zpravodaje 3/2017, v němž se mj. pojednává o rizikové práci sklářů, pracovní úrazy se rozebírají z pohledu zajištění důkazů a informuje se o tzv. zastřeném agenturním zaměstnávání apod.
Menu