Vyšel nový Zpravodaj SÚIP (4/2020)

Vyšel nový Zpravodaj SÚIP (4/2020)

Publikováno: 11. 12. 2020

Poslední letošní číslo Zpravodaje SÚIP přináší informace o kontrolách pracovních podmínek zahraničních zaměstnanců či plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Z oblasti bezpečnosti práce se dočtete o pracovních úrazech spojených s používáním tlakových nádob, dozvíte se o osvětové kampani k předcházení muskuloskeletálním poruchám souvisejícím s prací a v tomto čísle najdete rovněž výsledky 3. ročníku soutěže Profesionál - koordinátor BOZP na staveništi. Příjemné čtení.
Menu