Výběrové řízení na pozici inspektor / inspektorka se zaměřením na kontroly dodržování právních předpisů k zajištění

Výběrové řízení na pozici inspektor / inspektorka se zaměřením na kontroly dodržování právních předpisů k zajištění

Publikováno: 31. 10. 2014

Státní úřad inspekce práce - Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa inspektor / inspektorka se zaměřením na kontroly dodržování právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce v oblasti zpracovatelského průmyslu. 
Místo výkonu práce: Zlín.
Přihlášku do výběrového řízení zašlete nejpozději do 14. 11. 2014 (včetně).

Menu