Třetí letošní číslo Zpravodaje SÚIP právě vychází

Třetí letošní číslo Zpravodaje SÚIP právě vychází

Publikováno: 30. 10. 2023

Nejnovější vydání Zpravodaje Státního úřadu inspekce práce nabízí bližší pohled na vývoj pracovní úrazovosti v roce 2022, přibližuje kontrolní činnost SÚIP v oblasti rovného zacházení a diskriminace zaměstnanců nebo objasňuje, jak je to s odbornou způsobilostí v elektrotechnice a další neméně zajímavá témata.
Menu