SÚIP se v září zaměřil na kontroly nelegálního zaměstnávání

SÚIP se v září zaměřil na kontroly nelegálního zaměstnávání

Publikováno: 2. 10. 2020

Opava – Státní úřad inspekce práce v měsíci září realizoval mimořádnou kontrolní akci zaměřenou na odhalování nelegálního zaměstnávání. Po celý měsíc prováděly všechny oblastní inspektoráty práce na celém území ČR kontroly zaměřené zejména na odhalování a eliminaci růstu nelegálního zaměstnávání cizinců, ale i občanů ČR a EU. Kontroly směřovaly rovněž na odhalování tzv. zastřeného zprostředkování zaměstnávání, tj. praktiku, kdy je v rozporu se zákonem nahrazováno agenturní zaměstnávání předstíranými obchodními vztahy.

Celkem bylo provedeno 321 kontrol a při nich zkontrolováno 1418 osob. Při kontrolách bylo zjištěno důvodné podezření na 29 případů zastřeného zprostředkovávání zaměstnání a 342 nelegálně zaměstnaných osob. Nejčastěji se jednalo o občany ukrajinské státní příslušnosti (229),  61 občanů bylo z České republiky, 17 osob z Maďarska, 8 z Vietnamu a Rumunska, 7 z Moldavska, 6 občanů Slovenska, 2 z Turecka a po 1 osobě z Kazachstánu, Arménie a Tuniska. Jedná se o předběžné výsledky, definitivní závěry mohou být učiněny až po dokončení zahájených kontrol a vypořádání kontrolních protokolů.

Do kontrol se na celém území ČR zapojilo v průběhu měsíce přes 150 inspektorů Státního úřadu inspekce práce, specializovaných na odhalování nelegálního zaměstnání, a v řadě případů byly kontrolní týmy posíleny o inspektory-specialisty na pracovněprávní problematiku a oblast bezpečnosti práce.  Řada provedených kontrol byla realizována jako společné kontroly se Službou cizinecké policie a Celní správou.

Důvodem mimořádné kontrolní akce byla skutečnost, že v posledním období je evidován zvýšený počet podnětů ke kontrole, obsahujících upozornění na nelegální zaměstnávání a jsou registrovány signály, že mimo jiné i v souvislosti se současnou ekonomickou situací mnohých zaměstnavatelů, roste snaha některých nelegálně zaměstnávat. Při plánování kontrol a jejich realizaci vycházel Státní úřad inspekce práce z cíleného monitoringu, podkladů dalších orgánů resortu práce a sociálních věcí, tj. České správy sociálního zabezpečení a Úřadu práce ČR a dalších externích informací např. od finančních úřadů a dalších.

Umožnění výkonu nelegální práce je společensky i ekonomicky velmi nebezpečné a má dopady nejen do oblasti pracovněprávní takto zaměstnaných osob, ale také do oblasti veřejných rozpočtů a financí. Současně touto nekalou praktikou získávají zaměstnavatelé neoprávněnou ekonomickou konkurenční výhodu oproti těm, kteří podnikají v souladu se zákony. Odhalování a potírání nelegálního zaměstnávání patří od roku 2012 mezi jednu z hlavní kontrolních priorit Státního úřadu inspekce práce. V případě prokázání umožnění výkonu nelegálního práce hrozí „zaměstnavateli“ pokuta až do výše 10 milionů korun.

Mgr. Richard Kolibač
tiskový mluvčí SÚIP
775 863 764
Menu