Pracovní setkání se zástupci slovenské inspekce práce

Pracovní setkání se zástupci slovenské inspekce práce

Publikováno: 8. 9. 2021

Ve dnech 31. 8. až 2. 9. nás v Opavě navštívili kolegyně a kolegové z Národného inšpektorátu práce Slovenské republiky. Cílem pracovního setkání byla vzájemná výměna zkušeností s činností inspekce práce v době epidemie Covid-19, transpozice evropské legislativy v dopravě ČR a SR ve vazbě na činnost inspekce práce nebo problematika uznávání odborné způsobilosti v oblasti BOZP jednotlivými zeměmi. Diskutovány byly rovněž možnosti spolupráce při společných kontrolách v souvislosti s činností Evropského orgánu pro pracovní záležitosti (ELA) nebo problematika agenturního zaměstnávání, jeho trendy v České republice a na Slovensku.


Menu