Pozor na isopropylalkohol

Pozor na isopropylalkohol

Publikováno: 6. 3. 2018

Důležité upozornění pro práci nebo likvidaci načatých a nespotřebovaných lahví s isopropylalkoholem.

Při dlouhodobém skladování načatých a nespotřebovaných lahví s isopropylalkoholem (ES č. 200-661-7 a CAS č. 67-63-0) může docházet ke vzniku výbušného peroxidu, který může při manipulaci s lahvemi isopropylalkoholu způsobit vážná zranění (projevuje se vznikem bílých krystalických struktur nebo povlaků uvnitř lahve). O tomto nebezpečí se často neví, isopropylalkohol má v EU harmonizovanou klasifikaci, ale věta EUH 019 „Může vytvářet výbušné peroxidy“ tam není uvedena. Proto upozornění není ani na štítku lahve s isopropylalkoholem. V příloze uvádíme článek, který zpracoval pplk. Ivo Beroun z Kriminalistického ústavu v Praze na základě událostí, které se s isopropylalkoholem staly.

Menu