Mimořádná kontrolní akce zaměřená na kontrolu nelegálního zaměstnávání občanů ČR a cizinců v provozovnách stánkového prodeje v obchodních centrech

Mimořádná kontrolní akce zaměřená na kontrolu nelegálního zaměstnávání občanů ČR a cizinců v provozovnách stánkového prodeje v obchodních centrech

Publikováno: 29. 11. 2017

Opava – Stánkový prodej patří dlouhodobě mezi jednu z nejrizikovějších oblastí z pohledu možného nelegálního zaměstnávání, proto Státní úřad inspekce práce prostřednictvím svých oblastních inspektorátů práce realizoval v měsících říjnu a listopadu 2017 mimořádnou celorepublikovou akci. Kontroly byly zaměřeny na stánkový prodej v obchodních centrech, tedy na prodejny bez stálé kamenné provozovny. Jedná se o oblast s poměrně vysokým zastoupením zaměstnávání na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Často se jedná o tzv. „brigádnické pozice“, které jsou obsazovány studenty nebo nekvalifikovanou pracovní silou. 

V rámci celé ČR bylo provedeno dohromady 69 kontrol u 54 subjektů. K 21. 11. 2017 bylo již uzavřeno 49 kontrol, z toho ve 40 případech nebyly zjištěny žádná pochybení. V 9 kontrol bylo zjištěno celkem 11 nedostatků. V 5 případech se jednalo o nedostatky z oblasti pracovního poměru, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, 2 nedostatky v oblasti pracovní doby, ve 2 případech neměl zaměstnavatel na pracovišti kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu a po jednom případu z oblasti odměňování zaměstnanců a splnění informační povinnosti při zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí.

Přestože je řada kontrol stále rozpracovaných, již nyní je zřejmé, že kontrolní akce splnila svůj účel, a to jak kontrolní, tak preventivní.

  

Mgr. Richard Kolibač
tiskový mluvčí SÚIP
775 863 764
Menu