Jednání s ELA v Opavě

Jednání s ELA v Opavě

Publikováno: 23. 5. 2022

Zástupci Evropského orgánu pro pracovní záležitosti (ELA – European Labour Authority) jednali v pátek 13. května 2022 s vedením Státního úřadu inspekce práce o možnostech budoucí spolupráce při řešení případů s přeshraničním prvkem. Cílem jednání bylo mj. představení hlavních oblastí činnosti ELA a diskuse o možnostech participace inspektorů SÚIP/OIP na tzv. společných a vzájemně sladěných kontrolách se zahraničními kontrolními orgány, a rovněž nadcházejících seminářích a kampaních ELA.

Evropský orgán pro pracovní záležitosti (ELA) zajišťuje, aby byla pravidla EU týkající se mobility pracovních sil a koordinace sociálního zabezpečení prosazována spravedlivým a účinným způsobem. Zároveň má občanům a podnikům usnadňovat využívání výhod vnitřního trhu.

Menu