Inspekce práce letos provedla téměř 7 tisíc kontrol. Každá druhá zjistila porušení zákona

Inspekce práce letos provedla téměř 7 tisíc kontrol. Každá druhá zjistila porušení zákona

Publikováno: 18. 5. 2023

Opava – Oblastní inspektoráty práce dokončily za první čtyři měsíce letošního roku už 6 982 kontrol, při kterých zjistily celkem 10 804 porušení zákona a uložily 1 232 pokut v celkové výši 142 677 000 Kč. Nejvíce pokut bylo uloženo za porušení v oblasti pracovněprávních vztahů (364 pokut), bezpečnosti práce (345), za nedodržování ustanovení zákona o zaměstnanosti (288) a za nelegální zaměstnávání (232). Ve 132 případech byly pokuty uděleny za nesoučinnost. Porušení zákona bylo zjištěno u 3 531 z celkového počtu 6 982 dokončených kontrol, tedy v 51 procentech všech kontrol.

Nejvíce dokončených kontrol bylo zaměřeno na oblast bezpečnosti práce (2 695 kontrol) a odhalování nelegálního zaměstnávání (2 525). Dále inspektoři práce kontrolovali pracovněprávní vztahy (1 396) a dodržování zákona o zaměstnanosti (303 kontrol). Mimo kontrolní činnost také inspektoráty práce jen v letošním roce vydaly 704 vyjádření k projektovým dokumentacím staveb, ve 336 případech se účastnily kolaudačních řízení, 91krát provedly dílčí prověrky v rámci programu Bezpečný podnik, přijaly 2 013 podnětů ke kontrole a služeb bezplatného pracovněprávního poradenství využilo jen za první čtyři měsíce letošního roku 3 910 zaměstnanců, ale i zaměstnavatelů.

Nejčastěji bylo inspektory práce zjištěno porušení zákona v oblasti bezpečnosti práce (6 395 případů), dále v oblasti pracovněprávních vztahů (2 443), při odhalování nelegálního zaměstnávání (1 308) a dodržování ustanovení zákona o zaměstnanosti (658).

V plné polovině všech dokončených kontrol bylo zjištěno porušen zákona. Nejvíce porušení právních předpisů bylo kontrolami odhaleno v oblasti zákona o zaměstnanosti, kde pochybení ukázalo až 82 procent kontrol. Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj dokonce odhalil porušení právních předpisů u 93 procent dokončených kontrol zaměřených na dodržování zákona o zaměstnanosti. U kontrol bezpečnosti práce zjistilo 70 procent kontrol porušení zákona, v oblasti pracovněprávních vztahů to bylo 52 procent a v oblasti odhalování nelegálního zaměstnávání 27 procent.

Uložené pokuty se nejčastěji pohybovaly v rozmezí do 99 999 Kč a 100 000–199 999 Kč. Výjimkou ale nebyly i vyšší pokuty, především za nelegální zaměstnávání a nedodržování ustanovení zákona o zaměstnanosti, kde byly uděleny i pokuty v rozmezí 1–5 miliónů korun. Za porušení zákona o zaměstnanosti už byly v letošním roce dokonce uloženy i dvě pokuty přesahující 5 miliónů korun.

Mgr. Richard Kolibač
tiskový mluvčí SÚIP
775 863 764
Menu