Informace pro veřejnost

Informace pro veřejnost

Publikováno: 11. 9. 2020

V současné době opětovného nárůstu počtu nakažených onemocněním covid-19 upřednostňuje Státní úřad inspekce práce a jeho oblastní inspektoráty kontakt s občany v elektronické, telefonické či jiné distanční formě před přímým osobním kontaktem, avšak při současném zachování možnosti osobního kontaktu s veřejností v úředních hodinách a v hodinách určených k poskytování poradenství.

Dále Státní úřad inspekce práce a jeho oblastní inspektoráty upřednostňují přijímání dokumentů v elektronické podobě před listinnou podobou, přičemž o této skutečnosti budou podatelé podnětu, kontrolované osoby, jakož i účastníci přestupkových řízení a další osoby informovány, případně s nimi bude tento způsob předání dokumentů dohodnut.

Menu