Výkon umělecké, kulturní, sportovní nebo reklamní činnosti dítěte

Výkon umělecké, kulturní, sportovní nebo reklamní činnosti dítěte

Kontrolní činnost v této oblasti se řídí ust. § 121 až 124 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, která upravují

  • kdo se považuje za dítě, co se za činnost dítěte považuje (ust. § 121)
  • co se za činnost dítěte nepovažuje (ust. § 121 odst. 3)
  • povolování výkonu činnosti dítěte (ust. § 122)
  • obsahové a časové vymezení povolení (ust. § 123)
  • řízení o zákazu výkonu činnosti dítěte (ust. § 124)

Užitečné odkazy:

 

 

 

Menu