Veřejná zakázka – Výběrové řízení na dodavatele služeb spojených se zajištěním konference

Veřejná zakázka – Výběrové řízení na dodavatele služeb spojených se zajištěním konference

Publikováno: 5. 9. 2013

Státní úřad inspekce práce vyhlašuje výběrové řízení pod názvem „Výběrové řízení na dodavatele služeb spojených se zajištěním konference“ v rámci projektu Zavedení modelu kvality řízení CAF a rozvoj výkonnosti zaměstnanců v rámci Státního úřadu inspekce práce, registrační číslo CZ.1.04/4.1.00/59.00069.

Upozornění: Lhůta pro podání nabídek byla prodloužena na 25.9.2013 na 10:00.

Dokumenty včetně dotazů a odpovědí k veřejné zakázce jsou k dispozici na
http://www.esfcr.cz/zakazky/vyberove-rizeni-na-dodavatele-sluzeb-spojenych-se-zajistenim-4

Menu