Veřejná zakázka - Výběr dodavatele osobních ochranných pracovních prostředků - UKONČENO

Veřejná zakázka - Výběr dodavatele osobních ochranných pracovních prostředků - UKONČENO

Publikováno: 5. 6. 2012

Státní úřad inspekce práce vyhlašuje výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Výběr dodavatele osobních ochranných pracovních prostředků".
Tato veřejná zakázka je součástí projektu s názvem "Efektivní systém rozvoje zaměstnanosti, výkonu komplexních kontrol a potírání nelegálního zaměstnávání v ČR", reg. č. CZ.1.04/2.2.00/11.00013. Projekt je spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu: Lidské zdroje a zaměstnanost.

 

Lhůta pro podávání nabídek: 22. 6. 2012 v 10.00 hod

Informace o projektu a výběrovém řízení jsou rovněž uveřejněny na stránkách ESF.

Dne 8. 8. 2012 bylo uchazečům zasláno „Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky“. Dne 20. 8. 2012 byla uzavřena smlouva s vybraným uchazečem KORAKO plus, s. r. o.


Dokumenty k veřejné zakázce:

Výběr dodavatele osobních ochranných pracovních prostředků – ROZHODNUTÍ

 

Další dokumenty k veřejné zakázce (smlouvy,seznam subdodavatelů atd.):

Rámcová smlouva 1/2

Rámcová smlouva 2/2

Menu