Veřejná zakázka – Výběr dodavatele aktivit KA 01, KA 02, KA 03 a KA 05

Veřejná zakázka – Výběr dodavatele aktivit KA 01, KA 02, KA 03 a KA 05

Publikováno: 23. 5. 2011

Státní úřad inspekce práce vyhlašuje výběrové řízení na veřejnou zakázku s názvem:
"Výběr dodavatele aktivit KA 01, KA 02, KA 03 a KA 05".

Logo - INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM

Tato veřejná zakázka je součástí projektu s názvem "Efektivita personálního řízení SÚIP", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/58.00018. Projekt je spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu: Lidské zdroje a zaměstnanost.

 

Bližší informace o projektu a zadávacím řízení jsou uveřejněny na stránkách ESF.

Lhůta pro podání nabídek končí 11.7.2011 v 10:00h.

Menu