Veřejná zakázka - Propagační předměty a tiskařské práce - UKONČENO

Veřejná zakázka - Propagační předměty a tiskařské práce - UKONČENO

Publikováno: 10. 7. 2012

Státní úřad inspekce práce vyhlašuje výběrové řízení na veřejnou zakázku s názvem: " Propagační předměty a tiskařské práce ". Tato veřejná zakázka je součástí projektu s názvem "Efektivní systém rozvoje zaměstnanosti, výkonu komplexních kontrol a potírání nelegálního zaměstnávání v ČR", reg. č. CZ.1.04/2.2.00/11.00013. Projekt je spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu: Lidské zdroje a zaměstnanost.

Zadavatel umožňuje neomezený dálkový přístup k zadávací dokumentaci v plném rozsahu na adrese https://www.softender.cz, kde uchazeč v části "Profily zadavatelů" klikne na společnost "CPS consulting, s.r.o." a vyhledá předmětnou veřejnou zakázku.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 27. 04. 2012, 10:00.

Informace o projektu a zadávacím řízení jsou uveřejněny na stránkách ESF.

ČÁST I
Hodnotící komise neprovedla hodnocení nabídek v souladu s ustanovením § 79 odst. 6 zákona, jelikož by hodnotila nabídku pouze jednoho uchazeče.

Dne 28. 6. 2012 byla podepsána smlouva s uchazečem MORAVAPRESS s. r. o.

 

ČÁST II
Hodnotící komise neprovedla hodnocení nabídek v souladu s ustanovením § 79 odst. 6 zákona, jelikož by hodnotila nabídku pouze jednoho uchazeče.

Dne 16. 7. 2012 byla podepsána smlouva s uchazečem SPEED PRESS Plus a.s.

 

Dokumenty k veřejné zakázce:

Rozhodnutí - Propagační předměty a tiskařské práce – část I.

Rozhodnutí - Propagační předměty a tiskařské práce – část II.

 

Další dokumenty k veřejné zakázce (smlouvy,seznam subdodavatelů atd.):

Rámcová smlouva část I.

Rámcová smlouva část II.

Rámcová smlouva část III.

Rámcová smlouva část IV.

Rámcová smlouva část V.

Menu