Veřejná zakázka - Nákup tonerů

Veřejná zakázka - Nákup tonerů

Publikováno: 21. 12. 2012

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem: „Nákup tonerů“
Státní úřad inspekce práce realizoval prostřednictvím e-tržiště TENDERMARKET® výběrové řízení na dodávku tonerů.
Dne 7. 12. 2012 byla uzavřena kupní smlouva s vybraným uchazečem Z+M Partner, spol. s.r.o.

Dokumenty k veřejné zakázce (smlouva s vybraným uchazečem):
Kupní smlouva Z + M spol. s r.o.

Menu