Veřejná zakázka – Nákup licencí IBM INFORMIX

Veřejná zakázka – Nákup licencí IBM INFORMIX

Publikováno: 21. 12. 2012

Veřejná zakázka malého rozsahu (v rámci projektu s názvem: "Efektivní systém rozvoje zaměstnanosti, výkonu komplexních kontrol a potírání nelegálního zaměstnávání v ČR“), která byla realizována prostřednictvím e-tržiště.
Lhůta pro podávání nabídek: 4. 12. 2012 v 9.00 hod.
Dne 5. 12. 2012 bylo uchazečům zasláno „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“.
Dne 17. 12. 2012 byla uzavřena kupní smlouva s vybraným uchazečem d-PROG s.r.o.

Dokumenty k veřejné zakázce:
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Další dokumenty k veřejné zakázce (smlouvy, seznam subdodavatelů atd.):
Kupní smlouva

Menu