Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce - „SÚIP Opava – rekonstrukce budovy – ul. Kolářská (rekonstrukce výtahu)“ - UKONČENO 15. 10. 2012

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce - „SÚIP Opava – rekonstrukce budovy – ul. Kolářská (rekonstrukce výtahu)“ - UKONČENO 15. 10. 2012

Publikováno: 27. 8. 2012

Státní úřad inspekce práce vyhlašuje výběrové řízení na rekonstrukci výtahu v budově
na ul. Kolářská 451/13, 746 01 Opava.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 12. 9. 2012 ve 12 hodin.

Dokumenty k veřejné zakázce - Písemná výzva k podání nabídek vč. příloh:

Výzva - rekonstrukce výtahu
Příloha č.1 - Krycí list nabídky
Příloha č. 2- Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
Příloha č. 3-Návrh SoD_výtah
Příloha č. 4 - Čestné prohlášení o splnění dalších požadavků zadavatele

 

Další dokumenty k veřejné zakázce (smlouvy, seznam subdodavatelů atd.):

Smlouva s firmou VÝTAHY SILESIA s.r.o.

Menu