Veřejná zakázka malého rozsahu na služby - ZRUŠENO 24.5.2016

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby - ZRUŠENO 24.5.2016

Publikováno: 7. 4. 2016

Název: OIP Plzeň – zajištění servisu a oprav motorových vozidel Škoda“

Státní úřad inspekce práce vyhlašuje výběrové řízení na zajištění servisních služeb motorových vozidel značky Škoda pro Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj
a Karlovarský kraj.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 19. 4. 2016 v 10:00 hodin.

Dokumenty k veřejné zakázce:
1. Písemná výzva k podání nabídek včetně příloh
2. Zadávací dokumentace
3. Krycí list – příloha č. 1 zadávací dokumentace
4. Čestné prohlášení k §§ 53 + 54 – příloha č. 2 zadávací dokumentace
5. Návrh rámcové smlouvy
6. Specifikace vozidel – příloha č. 3 zadávací dokumentace
7. Příloha rámcové smlouvy – nabídková cena

Rozhodnutí a oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Rozhodnutí a oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Zrušení veřejné zakázky
Zrušení veřejné zakázky
Menu