Veřejná zakázka malého rozsahu na služby - ZRUŠENO 19.4.2016

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby - ZRUŠENO 19.4.2016

Publikováno: 8. 4. 2016

Název: OIP 10 Pracoviště Ostrava – zajištění servisu a oprav motorových vozidel Škoda“

Státní úřad inspekce práce vyhlašuje výběrové řízení na zajištění servisních služeb motorových vozidel značky Škoda pro Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský a Olomocký kraj

Lhůta pro podání nabídek končí dne 19. 4. 2016 v 10:00 hodin.

Dokumenty k veřejné zakázce:
1. Písemná výzva k podání nabídek včetně příloh
2. Zadávací dokumentace
3. Krycí list – příloha č. 1 zadávací dokumentace
4. Čestné prohlášení k §§ 53 + 54 – příloha č. 2 zadávací dokumentace
5. Návrh rámcové smlouvy
6. Specifikace vozidel – příloha č. 3 zadávací dokumentace
7. Příloha rámcové smlouvy – nabídková cena


Zrušení veřejné zakázky
Zrušení veřejné zakázky
Menu