Veřejná zakázka malého rozsahu na služby - ZRUŠENO 18.4.2016

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby - ZRUŠENO 18.4.2016

Publikováno: 6. 4. 2016

Název: „HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL“

Státní úřad inspekce práce vyhlašuje výběrové řízení na zajištění havarijního pojištění vozidel.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 18. 4. 2016 v 10:00 hodin

Dokumenty k veřejné zakázce:
1. Písemná výzva k podání nabídek včetně příloh
2. Zadávací dokumentace
3. Krycí list – příloha č. 1 zadávací dokumentace
4. Čestné prohlášení k §§ 53 + 54 – příloha č. 2 zadávací dokumentace
5. Návrh rámcové smlouvy
6. Předpokládaný počet vozidel – cenová tabulka – příloha č. 1a) a 1b) rámcové smlouvy


Dodatečné informace k zadávací dokumentaci včetně všech příloh:

Dotaz uchazeče č.1 :

Dobrý den,

v souvislosti s vyhlášenou veřejnou zakázkou malého rozsahu s názvem "Havarijní pojištění vozidel" si Vás dovoluji požádat o zaslání škodního průběhu havarijního pojištění vozidel za poslední 3 roky.

Odpověď zadavatele:

Informace o škodním průběhu vozového parku Státního úřadu inspekce práce je uvedena v přiložených tabulkách

suip_hav_sp.xls
suip_pov_sp.xls

 

Dotaz uchazeče č.2 :

1. Budete pro toto pojištění využívat služeb pojišťovacího makléře?
2. Prosím o doplnění cen nových automobilů.

Odpověď zadavetele :

1. Ano, pro havarijní pojištění budeme využívat služeb makléře.
2. Ceny nových automobilů jsou následující:
a) ŠKODA Rapid Ambition 1,2 TSi 66 kW - 279 329,- Kč
b) ŠKODA Octavia Style 1,4 TSi 110 kW - 439 008,- Kč
c) ŠKODA Superb Syle 2,0 TSi 162 kW - 798 600,- Kč

Dodatečné informace k veřejné zakázce - Změna kontaktní osoby:

Zadavatel oznamuje všem uchazečům, že došlo ke změně kontaktní osoby, kterou je ode dne 11.4.2016 Ing. Hana Wirthová, tel. 950 179 176, email: hana.wirthova@suip.cz


Zrušení veřejné zakázky
Zrušení veřejné zakázky
Menu