Veřejná zakázka malého rozsahu na služby - ukončeno

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby - ukončeno

Publikováno: 31. 3. 2011

Státní úřad inspekce práce vyhlašuje výběrové řízení na zajištění inženýrské činnosti, vypracování projektové dokumentace a provádění autorského dozoru k rekonstrukci stávající budovy
Oblastního inspektorátu práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj, Milady Horákové 3, 658 60 B r n o.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 15. 4. 2011 ve 12 hodin.

Menu