Veřejná zakázka malého rozsahu na služby - UKONČENO 5.9.2011

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby - UKONČENO 5.9.2011

Publikováno: 12. 8. 2011

Státní úřad inspekce práce vyhlašuje výběrové řízení na zajištění inženýrské činnosti, vypracování projektové dokumentace a provádění autorského dozoru k rekonstrukci budovy Státního úřadu inspekce práce, č. p. 451/13, ul. Kolářská, 74601 Opava.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 30. 8. 2011 ve 12 hodin.

Menu