Veřejná zakázka – Komplexní zajištění analytických, vzdělávacích a poradenských služeb v oblasti implementace modelu CAF a dalšího vzdělávání

Veřejná zakázka – Komplexní zajištění analytických, vzdělávacích a poradenských služeb v oblasti implementace modelu CAF a dalšího vzdělávání

Publikováno: 12. 8. 2011

Státní úřad inspekce práce vyhlašuje výběrové řízení na veřejnou zakázku s názvem:

Logo - INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM

Tato veřejná zakázka je součástí projektu s názvem “Zavedení modelu kvality řízení CAF a rozvoj výkonnosti zaměstnanců v rámci Státního úřadu inspekce práce“, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/59.00069. Projekt je spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu: Lidské zdroje a zaměstnanost.

 

Bližší informace o projektu a zadávacím řízení jsou uveřejněny na stránkách ESF.

Lhůta pro podání nabídek končí 16. září 2011 10:00h.

Menu