Nadlimitní veřejná zakázka na služby

Nadlimitní veřejná zakázka na služby

Publikováno: 3. 9. 2013

Název: „Výběr dodavatele na poskytování právního informačního systému“ - UKONČENO 11.3.2014
Státní úřad inspekce práce vyhlásil výběrové řízení na zajištění dodavatele poskytování komplexních a aktuálních právních a dalších souvisejících informací (např. rozhodnutí soudu, komentáře), a to v rámci síťové instalace či instalací Právního informačního systému (dále též jen „PIS“). Bližší informace jsou uvedeny na profilu zadavatele:
http://suip.profilzadavatele.cz/

Menu