Archiv veřejných zakázek

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby - UKONČENO 26.9.2016

Název: „OIP pro Středočeský kraj se sídlem v Praze - zajištění servisu a oprav motorových vozidel Hyundai ve městě Praha“ Státní úřad inspekce práce vyhlašuje výběrové řízení na zajištění servisu a oprav motorových vozidel Hyundai ve městě Praha. Lhůta pro podání nabídek končí dne 26. 9. 2016 v 10:00 hodin. Dokumenty k veřejné zakázce:

Zjistit více

16. 9. 2016

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce - UKONČENO 6.9.2016

Název: OIP Brno - rekonstrukce výměníkové stanice Státní úřad inspekce práce vyhlašuje výběrové řízení na stavební práce – rekonstrukci výměníkové stanice Oblastního inspektorátu práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj, sídlem Milady Horákové 3, 658 60 Brno. Lhůta pro podání nabídek končí dne 26. 8. 2016 v 10:00 hodin. Dokumenty k veřejné zakázce: 1. Písemná výzva k podání nabídek 2. Zadávací dokumentace 3. Krycí list – příloha č. 1 zadávací dokumentace 4. Čestné prohlášení ke kvalifikaci - příloha č. 2 zadávací dokumentace 5. Formulář pro uvedení referenčních staveb - příloha č. 3 zadávací dokumentace 6. Čestné prohlášení o finanční způsobilosti - příloha č. 4 zadávací dokumentace 7. Čestné prohlášení k ustanovení § 68 8. MaR - výkaz výměr 9. Návrh sod 10. So01 - technologická část 11. So02 - MaR 12. Stavební část - soupis prací a dodávek 13. Technologická část - soupis prací a dodávek

 

Rozhodnutí a oznámení o výběru nejvhodnější nabídky Rozhodnutí a oznámení o výběru nejvhodnější nabídky    

Zjistit více

16. 8. 2016

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky - UKONČENO 29.4.2016

Název: Projektové dokumentace II Státní úřad inspekce práce vyhlašuje výběrové řízení na vypracování projektových dokumentací k budovám s právem hospodaření. Lhůta pro podání nabídek končí dne 26. 4. 2016 v 10:00 hodin. Dokumenty k veřejné zakázce: 1. Písemná výzva k podání nabídek 2. Zadávací dokumentace včetně příloh 3. Tabulka nabídkové ceny 4. Tabulka nabídkové ceny 5. Tabulka nabídkové ceny 6. Návrh rámcové smlouvy 7. Příloha rámcové smlouvy 8. Přílohy 1-5 Dodatečné informace k zadávací dokumentaci Dodatečné dotazy č.1 Rozhodnutí a oznámení o výběru nejvhodnější nabídky Rozhodnutí a oznámení o výběru nejvhodnější nabídky    

Zjistit více

15. 4. 2016

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby - UKONČENO 28.4.2016

Název: Aplikace zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů v informačním systému inspekce práce REÚIP Státní úřad inspekce práce vyhlašuje výběrové řízení na podporu procesu provádění kontrol, vedení správního řízení a vyhodnocování dat v IS REÚIP v souvislosti se zákonem č. 247/2014 Sb. včetně získávání informací z informačního systému veřejné správy „Evidence poskytovatelů péče o dítě v dětské skupině“. ">Lhůta pro podání nabídek končí dne 26. 4. 2016 v 10:00 hodin. Dokumenty k veřejné zakázce: 1. Písemná výzva k podání nabídek 2. Zadávací dokumentace včetně příloh 3. Krycí list – příloha č. 1 zadávací dokumentace 4. Návrh smlouvy 5. Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů 6. Seznam významných služeb 7. Čestné prohlášení o finanční způsobilosti 8. Tabulka pro zpracování ceny plnění Dodatečné informace k zadávací dokumentaci: Příloha č.  2 - návrh smlouvy ve znění dodatečných informací č. 1 Dodatečné informace č. 1  

Rozhodnutí o výběru: Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

 

Zjistit více

15. 4. 2016

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby - ZRUŠENO 19.4.2016

Název: OIP 10 Pracoviště Ostrava – zajištění servisu a oprav motorových vozidel Škoda“ Státní úřad inspekce práce vyhlašuje výběrové řízení na zajištění servisních služeb motorových vozidel značky Škoda pro Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský a Olomocký kraj Lhůta pro podání nabídek končí dne 19. 4. 2016 v 10:00 hodin. Dokumenty k veřejné zakázce: 1. Písemná výzva k podání nabídek včetně příloh 2. Zadávací dokumentace 3. Krycí list – příloha č. 1 zadávací dokumentace 4. Čestné prohlášení k §§ 53 + 54 – příloha č. 2 zadávací dokumentace 5. Návrh rámcové smlouvy 6. Specifikace vozidel – příloha č. 3 zadávací dokumentace 7. Příloha rámcové smlouvy – nabídková cena Zrušení veřejné zakázky Zrušení veřejné zakázky

Zjistit více

8. 4. 2016

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby - ZRUŠENO 24.5.2016

Název: OIP Plzeň – zajištění servisu a oprav motorových vozidel Škoda“ Státní úřad inspekce práce vyhlašuje výběrové řízení na zajištění servisních služeb motorových vozidel značky Škoda pro Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj. Lhůta pro podání nabídek končí dne 19. 4. 2016 v 10:00 hodin. Dokumenty k veřejné zakázce: 1. Písemná výzva k podání nabídek včetně příloh 2. Zadávací dokumentace 3. Krycí list – příloha č. 1 zadávací dokumentace 4. Čestné prohlášení k §§ 53 + 54 – příloha č. 2 zadávací dokumentace 5. Návrh rámcové smlouvy 6. Specifikace vozidel – příloha č. 3 zadávací dokumentace 7. Příloha rámcové smlouvy – nabídková cena Rozhodnutí a oznámení o výběru nejvhodnější nabídky Rozhodnutí a oznámení o výběru nejvhodnější nabídky Zrušení veřejné zakázky Zrušení veřejné zakázky

Zjistit více

7. 4. 2016

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby - ZRUŠENO 18.4.2016

Dotaz uchazeče č.1 :

Zjistit více

6. 4. 2016

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky - ZRUŠENO 15.4.2016

Název: „PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE“ Státní úřad inspekce práce vyhlašuje výběrové řízení na vypracování projektových dokumentací k budovám s právem hospodaření. Zadavatel na základě dodatečných informací prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 14.14.2016 do 11:00 hodin Dokumenty k veřejné zakázce: 1. Písemná výzva k podání nabídek včetně příloh 1_tabulka-nabidkove-ceny 2_tabulka-nabidkove-ceny 3_tabulka-nabidkove-ceny navrh-ramcove-smlouvy prilohy-1.-5 vyzva-k-podani-nabidek zadavaci-dokumentace 2. Dodatečné informace k zadávací dokumentaci včetně všech příloh dodatecne-dotazy-c.-1.pdf navrh-ramcove-smlouvy_aktualizace-040416 priloha-c.-1-ramcove-smlouvy_aktualizace-040416 3. Zrušení veřejné zakázky Zrušení veřejné zakázky

Zjistit více

23. 3. 2016

Menu