Veřejná zakázka malého rozsahu na služby - UKONČENO 28.4.2016

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby - UKONČENO 28.4.2016

Publikováno: 15. 4. 2016

Název: Aplikace zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů v informačním systému inspekce práce REÚIP

Státní úřad inspekce práce vyhlašuje výběrové řízení na podporu procesu provádění kontrol, vedení správního řízení a vyhodnocování dat v IS REÚIP v souvislosti se zákonem č. 247/2014 Sb. včetně získávání informací z informačního systému veřejné správy „Evidence poskytovatelů péče o dítě v dětské skupině“.

">Lhůta pro podání nabídek končí dne 26. 4. 2016 v 10:00 hodin.

Dokumenty k veřejné zakázce:
1. Písemná výzva k podání nabídek
2. Zadávací dokumentace včetně příloh
3. Krycí list – příloha č. 1 zadávací dokumentace
4. Návrh smlouvy
5. Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů
6. Seznam významných služeb
7. Čestné prohlášení o finanční způsobilosti
8. Tabulka pro zpracování ceny plnění

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci:
Příloha č.  2 - návrh smlouvy ve znění dodatečných informací č. 1
Dodatečné informace č. 1

 

Rozhodnutí o výběru:
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
 
Menu