Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky - UKONČENO 29.4.2016

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky - UKONČENO 29.4.2016

Publikováno: 15. 4. 2016

Název: Projektové dokumentace II

Státní úřad inspekce práce vyhlašuje výběrové řízení na vypracování projektových dokumentací k budovám s právem hospodaření.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 26. 4. 2016 v 10:00 hodin.

Dokumenty k veřejné zakázce:
1. Písemná výzva k podání nabídek
2. Zadávací dokumentace včetně příloh
3. Tabulka nabídkové ceny
4. Tabulka nabídkové ceny
5. Tabulka nabídkové ceny
6. Návrh rámcové smlouvy
7. Příloha rámcové smlouvy
8. Přílohy 1-5

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci
Dodatečné dotazy č.1

Rozhodnutí a oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Rozhodnutí a oznámení o výběru nejvhodnější nabídky


 
 
Menu