Archiv veřejných zakázek

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce - UKONČENO 12.8.2015

Název: „OIP Brno - rekonstrukce kanalizace a vybudování soc. zařízení“ Státní úřad inspekce práce vyhlašuje výběrové řízení na stavební práce – rekonstrukci kanalizace a vybudování soc. zařízení v objektu Oblastního inspektorátu práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj se sídlem Milady Horákové 3, 658 60 Brno. Lhůta pro podání nabídek končí dne 12. 8. 2015 do 8 hodin Dokumenty k veřejné zakázce: 1. Písemná výzva k podání nabídek Písemná výzva k podání nabídky 2. Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Navrh_SoD Priloha_c._1_Kryci_list_nabidky Příloha_c._2_Cestne_prohlaseni_ke_kvalifikaci_53_54 Priloha_c._3_Formular_pro_uvedeni_referencnich_staveb Příloha_c._4_Cestne_prohlaseni_k_ekonomicke_a_financni_zpusobilosti Příloha_c._5_Cestne_prohlaseni_k_ustanoveni_68 Příloha c. 6 - Seznam subdodavatelů 3. Dokumentace rekonstrukce 2. PDF_SLEPÝ_(stavba, VYTÁPĚNÍ,VZT, ZTI, ELEKTRO) 4.VEŘ.Z_SLEPÝ_(stavba, vytápění, VZT, ZTI,elektro) OIP_BRNO_DPS_1 OIP_BRNO_DPS_2 OIP_BRNO_DPS_3 4. Rozhodnutí o výběru  Rozhodnuti_zadavatele_o_vyberu_nejvhodnejsi_nabdky

Zjistit více

24. 7. 2015

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce - ZRUŠENO 8.7.2015

Název: „OIP Brno - rekonstrukce kanalizace a vybudování soc. zařízení“ Státní úřad inspekce práce vyhlašuje výběrové řízení na stavební práce – rekonstrukci kanalizace a vybudování soc. zařízení v objektu Oblastního inspektorátu práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj se sídlem Milady Horákové 3, 658 60 Brno. Lhůta pro podání nabídek končí dne 8. 7. 2015 do 10 hodin Dokumenty k veřejné zakázce: 1. Písemná výzva k podání nabídek Písemná výzva k podání nabídky 2. Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace 3. Dokumentace rekonstrukce 2. PDF_SLEPÝ_(stavba, VYTÁPĚNÍ,VZT, ZTI, ELEKTRO) 4.VEŘ.Z_SLEPÝ_(stavba, vytápění, VZT, ZTI,elektro) OIP_BRNO_DPS_1 OIP_BRNO_DPS_2 OIP_BRNO_DPS_3 4. Zrušení veřejné zakázky Rozhodnutí zadavatele o zrušení veřejné zakázky

Zjistit více

25. 6. 2015

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby - ZRUŠENO 30.6.2015

Název: „OIP Středočeský kraj - rekonstrukce budovy na Náměstí Barikád (projekční příprava)“ Státní úřad inspekce práce vyhlašuje výběrové řízení na projekční práce vč. autorského dozoru na rekonstrukci budovy Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj, Náměstí Barikád 1122/2, Praha 3 - Žižkov. Lhůta pro podání nabídek končí dne 30. 6. 2015 v 10 hodin Dokumenty k veřejné zakázce: 1. Písemná výzva k podání nabídek Písemná výzva k podání nabídky 2. Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Priloha_smlouvy_o_dilo_harmonogram_praci Priloha_c.1_Kryci_list_nabidky Priloha_c.2 _Cestne_prohlaseni_ke_kvalifikaci_53+54 Priloha_c.3_Formular_pro_uvedeni_referencnich_staveb Příloha_c.4_Cestne_prohlaseni_k_ekonomicke _a_financni_zpusobilosti Příloha_c.5_cestne_prohlaseni _k_ustanoveni_68 Smlouva o dílo investicni_zamer_rekonstrukce_budovy 3. Digitalizace budovy na Náměstí Barikád 01-09 + katastrální mapa + výpis z katastru 01_NBA$PUPP_pudorys_PP 02_NBA$PU1P_pudorys_1.NP 03_NBA$PU2P_pudorys_2.NP 04_NBA$PU3P_pudorys_3.NP 05_NBA$PU4P_pudorys_4.NP 06_NBA$PU5P_pudorys_5.NP 07_NBA$REAA_rez_A-A 08_NBA$POC1_pohled_z_Nam.Barikad 09_NBA$POC2_pohled_z_ulice_Roh Katastralni_mapa Vypis_z_katastru_ Zizkov 4. Dodatečné informace Dodatečné informace 5. Zrušení veřejné zakázky Rozhodnutí zadavatele o zrušení veřejné zakázky

Zjistit více

19. 6. 2015

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce - UKONČENO 22.6.2015

Název: „OIP Ústí nad Labem - rekonstrukce vyměníkové stanice“ Státní úřad inspekce práce vyhlašuje výběrové řízení na stavební práce – rekonstrukci výměníkové stanice v objektech Oblastního inspektorátu práce se sídlem SNP 2720/21, 400 01 Ústí nad Labem. Lhůta pro podání nabídek končí dne 22. 6. 2015 do 10 hodin Dokumenty k veřejné zakázce: 1. Písemná výzva k podání nabídek Písemná výzva k podání nabídky 2. Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Navrh_SoD_10062015 Priloha_c.1_Kryci_list_nabidky Priloha_c.2 _Cestne_prohlaseni_ke_kvalifikaci_53+54 Priloha_c.3_Formular_pro_uvedeni_referencnich_staveb Příloha_c.4_Cestne_prohlaseni_k_ekonomicke _a_financni_zpusobilosti Priloha_c.5_Cestne_prohlaseni_k_ustanoveni_§_68 3. Dokumentace rekonstrukce A_pruvodni tech zprava_OIP B.2_Plan BOZP B.3_Harmonogram B.3_Harmonogram_TITULKA B_souhrnna technicka zprava_OIP C_situace D 1.1.3_Bouraci_prace D.1.1.1_Technicka_zprava D.1.1.2_HS_OIP D.1.4.1.1.1.TZ_OIP D.1.4.1.2.1._schema D.1.4.1.2.2_pudorys D.1.4.1.2.3_dispozice D.1.4.1.2.4_iso pohled D.1.4.1.2.5_kanalizace D.1.4.1.3.1. D.1.4.1.3.1.Popis_materialu_nebo_vyrobku D.1.4.1.3.1_titulka D.1.4.1.3.2_titulka D.1.4.1.3.2_VYKAZ VYMER_OSTATNI D.1.4.1.3.2_VYKAZ VYMER_TECHNOLOGIE TZ_Statni_urad_inspekce_prace V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 Vypocet_osvetleni 159710_OIP_Usti_nad_Labem_rekonstrukce_VS 4. Dodatečné informace Dodatečné informace č. 1 5. Rozhodnutí o výběru Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky

Zjistit více

11. 6. 2015

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce - UKONČENO 3.6.2015

Název: „SÚIP – stavební úpravy školicího střediska“ Státní úřad inspekce práce vyhlašuje výběrové řízení na stavební práce – sanaci suterénních prostor školicího střediska a přilehlého zděného oplocení pozemku na adrese Zukalova č.p. 1276/3, 746 01 Opava - Předměstí. Lhůta pro podání nabídek končí dne 3. 6. 2015 v 10 hodin. Dokumenty k veřejné zakázce: 1. Písemná výzva k podání nabídek Písemná výzva k podání nabídky 2. Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace 3. Dokumentace stavebních úprav A_PRŮVODNÍ ZPRÁVA B_SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA c_01_situační zákres CUZ(2) 01_SEZNAM PŘÍLOH 02_TT VÝPOČET_titl 02_TT VÝPOČET 03_PŮDORYS 1.PP+REZ (stávající) 04_PŮDORYS DRENÁŽE 05_DETAIL DRENÁŽE SANACE-PŮDORYS SANACE-TZ EM2014-107 - SÚIP - Školící středisko - stavební úpravy I. etapa VV Zukalova Opava - VÝKAZ VÝMĚR SANACE 4. Rozhodnutí o výběru Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky

Zjistit více

19. 5. 2015

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce - ZRUŠENO

Název: „SÚIP – stavební úpravy školicího střediska“ Státní úřad inspekce práce vyhlašuje výběrové řízení na stavební práce – sanaci suterénních prostor školicího střediska a přilehlého zděného oplocení pozemku na adrese Zukalova č.p. 1276/3, 746 01 Opava - Předměstí. Lhůta pro podání nabídek končí dne 15. 5. 2015 v 10 hodin. Dokumenty k veřejné zakázce: 18.5.2015 ZRUŠENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Oznámení o zrušení zadávacího řízení 1. Písemná výzva k podání nabídek Písemná výzva k podání nabídky 2. Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace 3. Dokumentace stavebních úprav A_PRŮVODNÍ ZPRÁVA B_SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA c_01_situační zákres CUZ(2) 01_SEZNAM PŘÍLOH 02_TT VÝPOČET_titl 02_TT VÝPOČET 03_PŮDORYS 1.PP+REZ (stávající) 04_PŮDORYS DRENÁŽE 05_DETAIL DRENÁŽE SANACE-PŮDORYS SANACE-TZ EM2014-107 - SÚIP - Školící středisko - stavební úpravy I. etapa VV Zukalova Opava - VÝKAZ VÝMĚR SANACE

Zjistit více

18. 5. 2015

Menu