Veřejná zakázka malého rozsahu na služby - UKONČENO 26.9.2016

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby - UKONČENO 26.9.2016

Publikováno: 16. 9. 2016

Název: „OIP pro Středočeský kraj se sídlem v Praze - zajištění servisu a oprav motorových vozidel Hyundai ve městě Praha“

Státní úřad inspekce práce vyhlašuje výběrové řízení na zajištění servisu a oprav motorových vozidel Hyundai ve městě Praha.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 26. 9. 2016 v 10:00 hodin.

Dokumenty k veřejné zakázce:
Menu