Tiskové prohlášení

Tiskové prohlášení

Publikováno: 1. 12. 2017

Státní úřad inspekce práce prostřednictvím Oblastního inspektorát pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj se sídlem v Ostravě (dále jen oblastní inspektorát práce) v období druhého pololetí roku 2017 nerealizoval žádnou kontrolu u zaměstnavatele VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. – provozu HARD Jeseník. Chceme tak dementovat informaci, která zazněla v úterý 21. listopadu 2017 v České televizi v pořadu Události v regionech z Ostravska v prohlášení tiskového mluvčího společnosti MORAVIA INDUSTRY LTD Pavla Kočiše. Není pravda, že by oblastním inspektorátem práce byl postup zaměstnavatele, při kterém společnost MORAVIA INDUSTRY LTD označila výpovědi rozdané insolvenčním správcem společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. zaměstnancům provozu HARD Jeseník za neplatné, jakkoliv šetřen, konzultován, či dokonce označen za legitimní.

Zároveň potvrzujeme, že v průběhu měsíce listopadu 2017 obdržel oblastní inspektorát práce písemné podání zaměstnance poukazující na současnou situaci týkající se vývoje pracovněprávní problematiky u výše uvedeného zaměstnavatele a poskytl v této oblasti poradenství zaměstnancům daného zaměstnavatele.

 

Mgr. Richard Kolibač
tiskový mluvčí SÚIP
775 863 764
Menu