Inspekce práce v červnu obnovuje v plném rozsahu svou činnost

Inspekce práce v červnu obnovuje v plném rozsahu svou činnost

Publikováno: 1. 6. 2020

Opava – Státní úřad inspekce práce se po ukončení nouzového stavu a uvolnění opatření souvisejících s pandemií COVID-19 opět vrací k normálnímu provoznímu režimu. Zatímco v době stavu nouze se jednotlivé inspektoráty práce snažily přistupovat k zahajování kontrol maximálně obezřetně a naopak výrazně posílily poradenskou činnost pro veřejnost, nyní se vrací opět ke kontrolám, zda zaměstnavatelé dodržují pracovněprávní předpisy a dostatečně chrání zdraví svých zaměstnanců na pracovištích, a s tím souvisejícími činnostmi.

V době vyhlášeného nouzového stavu se Státní úřad inspekce práce při vědomí složitého situace řady zaměstnavatelů zaměřil především na poskytování poradenství, zřídil bezplatné informační linky v sídle každého oblastního inspektorátu, které denně dohromady průměrně zodpověděly cca 1000 dotazů. Poradenství využívali jak zaměstnanci, tak i zaměstnavatelé, a bezplatné linky jsou hojně využívané i po zrušení nouzového stavu. Celkem 215 zaměstnanců inspektorátů práce na začátku dubna dočasně personálně posílilo stavy Úřadu práce ČR, kde pomáhali s administrací programu Antivirus za účelem zajištění rychlejšího vyplacení peněz firmám postihnutých pandemií COVID-19. Kontroly byly zahajovány pouze na základě podnětů a v případech jasných indicií svědčících o závažném porušování pracovněprávních předpisů anebo v situacích, kdy šlo o ohrožení životů zaměstnanců na pracovištích.

S účinností od 1. června 2020 se vše vrací do normálního režimu fungování. Státní úřad inspekce práce bude svou kontrolní činností opět dohlížet na dodržování pracovněprávních předpisů a bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovištích, ať už na základě obdržených podnětů ke kontrolám či plánu kontrol schváleného Ministerstvem práce a sociálních věcí. Souběžně se rovněž obnoví přestupková řízení se zaměstnavateli, u kterých bylo zjištěno porušení právních předpisů. V prvních týdnech budou také zahajována přestupková řízení s firmami na základě zjištění z kontrol z období před vyhlášením nouzového stavu, následně se bude SÚIP zabývat i podněty z období pandemie COVID-19. Pro velkou část zaměstnanců a zaměstnavatelů budou následující týdny a měsíce velmi náročné a Státní úřad inspekce práce se svou činností bude v maximálně míře starat o to, aby vše spadající pod dohled inspekce práce probíhalo v rámci planých zákonů.
Mgr. Richard Kolibač
tiskový mluvčí SÚIP
775 863 764
Menu