Zúčastnili jsme se zasedání celoevropského Výboru vrchních inspektorů práce

Zúčastnili jsme se zasedání celoevropského Výboru vrchních inspektorů práce

Publikováno: 13. 11. 2023

Ve dnech 25. a 26. října se uskutečnilo v Madridu již 84. zasedání Výboru vrchních inspektorů práce (Senior Labour Inspectors Committee – SLIC). SLIC sdružuje všechny inspekce práce Evropské unie i zemí Evropského sdružení volného obchodu a funguje jako poradní výbor Evropské komise, který je zaměřen na prosazováním právních předpisů EU v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). SLIC rovněž definuje společné zásady inspekce práce a umožňuje vzájemné sdílení dobré praxe a zkušeností.

V první den jednání, při tzv. plenárním zasedání, probíhaly prezentace a diskuze mezi členy SLIC, členy pracovních skupin SLIC, zástupci Evropské komise a zástupci dalších spolupracujících institucí (EU- OSHA, ILO, ELA). Druhý den jednání, tzv. tematický den, vždy připravuje země předsedající Radě EU. Španělský tematický den byl zaměřen na BOZP v měnícím se světě práce, konkrétně například na témata nových vylepšených postupů inspekcí práce či psychosociálních rizik při práci inspektora.

Menu