Zpravodaj č. 3/2020

Zpravodaj č. 3/2020

Publikováno: 15. 9. 2020

Letošní třetí číslo Zpravodaje SÚIP přináší informace o vývoji pracovní úrazovosti v České republice v roce 2019, zajímavým tématem jsou určitě i kontroly rovného odměňování mužů a žen či článek o dopadech vysílání zaměstnanců do členských států Evropské unie. V podzimním Zpravodaji se zastavíme rovněž u dodržování zásad bezpečné práce na strojích určených ke sklizni v rostlinné výrobě a nahlédneme pod pokličku rozhodovací činnosti orgánů inspekce práce.
Menu