Zpravodaj č. 2/2020

Zpravodaj č. 2/2020

Publikováno: 3. 6. 2020

V letošním druhém čísle Zpravodaje Státního úřadu inspekce práce se dočtete mimo jiné o zřízení Evropského orgánu pro pracovní záležitosti (ELA), odhalíte hrozící rizika při používání kolového rypadla Komatsu PW180–7K k „jeřábové manipulaci“ nebo zjistíte aktuální informace z kontrolní činnosti v oblasti agenturního zaměstnávání či posun v provádění kontrol nelegálního zaměstnávání na oddělení inspekce NLZ v Jihomoravském kraji. A to samozřejmě není všechno.
Menu