Získávání zkušeností při kontrolách podmínek zaměstnávání zahraničních pracovníků v Itálii

Získávání zkušeností při kontrolách podmínek zaměstnávání zahraničních pracovníků v Itálii

Publikováno: 23. 4. 2024

Zástupci Státního úřadu inspekce práce se v první polovině dubna vydali získat informace o tom, jak funguje inspekce práce v Itálii. V Římě se setkali s představiteli italského Státního inspektorátu práce (Ispettorato Nazionale del Lavoro) a italskými zástupci Mezinárodní organizace pro migraci (IOM - International Organization for Migration). První den probíhala výměna praktických zkušeností a porovnávání systémů fungovaní inspekce práce v Itálii a České republice. V Itálii je ročně provedeno cca 80 tisíc kontrol a velká část porušení je konstatována v oblasti nedeklarované práce. Kontroly v této oblasti jsou velmi efektivní. Oproti právní úpravě v České republice existuje v Itálii, obdobně jako ve většině zemí EU, povinnost deklarovat přijetí zaměstnance do pracovněprávního vztahu před započetím výkonu práce. Značná pozornost je rovněž věnována fenoménu zastřeného zprostředkování zaměstnání, které je upraveno samostatným zákonem.

Druhý den se zástupci SÚIP měli možnost podívat, jak italská inspekce práce funguje v praxi, a zúčastnili se kontroly zaměřené na zaměstnávání cizinců. Místo nebylo zvoleno náhodně, toskánská provincie Prato je specifická textilním průmyslem a dle údajů italské inspekce práce až 70 procent zdejších zaměstnavatelů je čínské národnosti, přičemž zaměstnanci jsou rovněž většinou Číňané, dále zaměstnanci ze zemí mimo EU (Afrika, Asie). Kontroly byly výjimečné účastí zástupců IOM, kterých v současnosti působí v celé Itálii pilotně 26. Jednalo se o rodilé mluvčí vyškolené inspektorátem práce, jejichž úkolem bylo při zahájení kontroly v rodném jazyce vysvětlit zahraničním zaměstnancům význam kontroly, překonat kulturní bariéry a bariéry strachu z kontrolní instituce a dozvědět se co nejvíce informací. Během kontroly pak zástupci IOM pomáhali aktivně se získáním dalších informací pro inspektorát práce. Všech kontrol se automaticky se vedle inspektorů účastnili také karabiniéři (četníci).

Pokud se týče interkulturních mediátorů z organizace IOM a jejich aktivní účasti při kontrole, jedná se v tuto chvíli o rozvíjející se spolupráci, která započala po roce 2020. Italská inspekce sleduje díky této spolupráci nárůst ochoty komunikovat ze strany cizinců, větší zájem o možnosti uplatnění jejich práv a hledání pomoci u italských institucí.

Účastníky studijní cesty organizované Mezinárodní organizací pro migraci (IOM) byli kromě dvou zástupců inspekce práce, rovněž dva představitelé Ministerstva práce a sociálních věcí a jeden člen Cizinecké policie ČR. Cílem cesty bylo zjistit praktické zkušenosti s fungováním inspekcí se zapojením interkulturních mediátorů IOM při kontrolách zaměřených na nelegální zaměstnávání cizinců.

Menu