Vystoupení na odborné konferenci Bezpečnost a ochrana a zdraví při práci 2024

Vystoupení na odborné konferenci Bezpečnost a ochrana a zdraví při práci 2024

Publikováno: 30. 4. 2024

Důležitou součástí činnosti Státního úřadu inspekce práce je, vedle kontrolní činnosti a poradenství, také osvěta a prevence. Především v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců jí není nikdy dost. I z těchto důvodů se zástupci inspekce práce aktivně zúčastnili XXIV. ročníku dvoudenní odborné mezinárodní konference nazvané "Bezpečnost a ochrana a zdraví při práci 2024", která se konala ve dnech ve dnech 24. a 25. dubna 2024 v resortu Prosper golf na Čeladné.

Generální inspektor Martin Melecký se v úvodu konference aktivně zúčastnil panelové diskuze na téma "Nová strategie BOZP v České republice", Simona Zajícová představila mezinárodní pohled na pracovní úrazy a celoevropskou kampaň inspekcí práce nazvanou „Pracuj bez úrazu“ k jejich prevenci. Probíhající digitalizaci vybraných agend Státního úřadu inspekce práce a její dopady na zaměstnavatele prezentoval náměstek inspekčních činností Jiří Macíček společně s vedoucím úseku BOZP Ondřejem Vartou. Velký zájem vzbudily tzv. kazuistiky inspekce práce, tedy anonymizované poučné případy z kontrolní praxe s všeříkajícími názvy „Mimořádná událost v chemickém odvětví (výbuch) v souvislosti s řetězením subdodávky pracovních sil“ a „Vznik dvou smrtelných pracovních úrazů v horkovodní šachtě“, které odbornému publiku představili Martin Melecký, Ondřej Varta a vedoucí inspektor Oblastního inspektorátu práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu Jiří Pelikán.

Konference "Bezpečnost a ochrana a zdraví při práci", každoročně pořádaná Fakultou bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a Sdružením požárního a bezpečnostního inženýrství, z.s., je výjimečná především tím, že se na ní potkávají velcí zaměstnavatelé se zástupci státní správy a státních organizací, které mají dohled nad BOZP ve své gesci. Společně s firmami nabízejícími konkrétní řešení v dané oblasti, a taktéž řadou odborníků ze zahraničí, tak vzniká prostor pro komentáře a návrhy legislativních změn na národní i evropské úrovni.

 

 

Menu