Vodítka EU pro bezpečný návrat na pracoviště (v souvislosti s nákazou COVID-19)

Vodítka EU pro bezpečný návrat na pracoviště (v souvislosti s nákazou COVID-19)

Publikováno: 7. 5. 2020

Na platformě OSH Wiki byla publikována Vodítka EU pro bezpečný návrat na pracoviště (v souvislosti s nákazou COVID-19). Vodítka vznikla za spolupráce Evropské komise a agentury EU-OSHA (za přispění Výboru seniorních inspektorů práce /SLIC/ a Poradního výboru pro BOZP). 

Cílem těchto nezávazných pokynů je pomoci zaměstnavatelům a zaměstnancům zůstat v bezpečí a zdraví v pracovním prostředí, které se díky pandemii COVID-19 výrazně změnilo. Poskytují rady v těchto oblastech:

Vyhodnocení rizik a vhodných opatření

  • minimalizování expozice vůči onemocnění COVID-19
  • obnovení pracovní činnosti po období uzavření pracoviště
  • zvládání vysoké míry nepřítomnosti na pracovišti
  • řízení pracovníků pracujících z domova

Odkaz na vodítka je zde: https://oshwiki.eu/wiki/COVID–19_–_Zpět_na_pracovišti_–_Přizpůsobení_pracovišť_a_ochrana_pracovníků

Vodítka budou v blízké budoucnosti dostupná ve všech úředních jazycích EU a budou pravidelně aktualizována, aby odpovídala aktuální epidemiologické situaci.

Mgr. Richard Kolibač
tiskový mluvčí SÚIP
775 863 764
Menu