Tiskové prohlášení ke kontrole šetření příčin a okolností smrtelného pracovního úrazu v Hamru na Jezeře

Tiskové prohlášení ke kontrole šetření příčin a okolností smrtelného pracovního úrazu v Hamru na Jezeře

Publikováno: 10. 11. 2020

Oblastní inspektorát práce Ústeckého kraje a Libereckého kraje ukončil kontrolu šetření příčin a okolností smrtelného pracovního úrazu v provozovně likvidace nebezpečného odpadu v Hamru na Jezeře, ke kterému došlo dne 19. listopadu 2019. Kontrola byla zaměřena rovněž na dodržování pravidel bezpečnosti práce a ochrany zdraví na pracovišti. Na základě zjištění při kontrole byla společnosti Purum s.r.o., se sídlem Praha 1 – Staré Město, Národní 961/25, PSČ 110 00, IČO: 624 14 402, udělena pokuta ve výši 1 320 000 Kč za několikanásobné porušení povinností při zajišťování bezpečnosti práce a ochrany zdraví na pracovišti. Pokuta není pravomocná.

Mgr. Richard Kolibač
tiskový mluvčí SÚIP
775 863 764
Menu