SÚIP uložil společnosti Unipetrol RPA za havárii z roku 2015 pokutu 1,2 milionu korun

SÚIP uložil společnosti Unipetrol RPA za havárii z roku 2015 pokutu 1,2 milionu korun

Publikováno: 24. 8. 2018

Opava – Státní úřad inspekce práce (SÚIP) potvrdil rozhodnutí Oblastního inspektorátu pro Ústecký a Liberecký kraj z dubna tohoto roku o tom, že společnost Unipetrol RPA, s.r.o., v roce 2015 zanedbala bezpečnost práce ve své chemické továrně v Litvínově v souvislosti s výbuchem a požárem na etylénové jednotce. Zároveň SÚIP o 200 tisíc korun upravil oblastním inspektorátem uloženou pokutu na 1,2 milionu korun. Rozhodnutí je pravomocné.

Dne 10. 4. 2018 vydal Oblastní inspektorát práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem rozhodnutí, kterým byla společnost UNIPETROL RPA, s.r.o., uznána odpovědnou ze spáchání 6 přestupků na úseku bezpečnosti práce, za což jí byla uložena pokuta ve výši 1 400 000 Kč. Rozhodnutí bylo vydáno v návaznosti na výsledky kontroly provedené výše označeným oblastním inspektorátem práce u společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. Kontrola byla provedena v reakci na výbuch a požár, k nimž došlo v souvislosti se závažnou havárií na pracovišti výše jmenované společnosti v Litvínově - Záluží dne 13. 8. 2015. Rozhodnutí bylo společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o., resp. jejímu zmocněnci, doručeno dne 11. 4. 2018 a společnost se proti tomuto rozhodnutí odvolala. 

Statní úřad inspekce práce, který posuzoval toto odvolání, potvrdil původní rozhodnutí oblastního inspektorátu a uznal společnost  Unipetrol RPA, s.r.o., odpovědnou ze spáchání 5 přestupků na úseku bezpečnosti práce. Konkrétně se jednalo o přestupky, kdy 

  • nebylo prostřednictvím dokumentace o ochraně před výbuchem prokázáno posouzení rizika výbuchu se zřetelem na pravděpodobnost výskytu zdroje iniciace, kterým byl hořící plamen v kotli a horké povrchy v kotelně, 
  • nebyly zaměstnancům zajištěny dostatečné a přiměřené informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zejména formou seznámení s riziky a výsledky vyhodnocení rizik,
  • nebyly dostatečně uchyceny výfukové trubky pojistných ventilů, tak aby byl zajištěn jejich bezpečný provoz a používání,
  • kontaktní manometr propylenové kolony byl nastaven na nesprávnou hodnotu a neplnil tak funkci ochranného zařízení,
  • nebylo vyhodnoceno riziko kmitání pojistných ventilů.

 Původní výši pokuty upravil SÚIP o 200 tisíc na 1,2 milionu korun. Rozhodnutí je pravomocné a není možné se proti němu odvolat.

Mgr. Richard Kolibač
tiskový mluvčí SÚIP
775 863 764
Menu