SÚIP uspořádal jednání Výboru vrchních inspektorů práce (SLIC) v Praze

SÚIP uspořádal jednání Výboru vrchních inspektorů práce (SLIC) v Praze

Publikováno: 13. 10. 2022

V Praze ve dnech 12. a 13. října proběhlo pravidelné pololetní zasedání Výboru vrchních inspektorů práce (SLIC) v rámci českého předsednictví, a to online formou. Státní úřad inspekce práce zaměřil druhý (tzv. tematický) den problematice dopadu pracovních úrazů a nemocí z povolání na společnost.

 

Menu